Natuurlijk ontstaan

Natuurlijk is zo'n legende een mooi verhaal.

Maar de heuvel, ook donk of morre genoemd, is in werkelijkheid zo'n 14.000 tot 12.000 jaar geleden gevormd.

Een donk is een zandrug of top van een rivierduin, ontstaan uit verstoven zand van drooggevallen rivierbeddingen.

Na de laatste IJstijd (rond 9000 voor Christus) steeg de zeespiegel en vormde de donk een goede verblijfplaats voor jagers en vissers.

Op de vruchtbare grond, midden in een veengebied, vestigen zich rond 5000 voor Christus boeren. Zij bouwen huizen en bewerken de grond. Ook maken ze aardewerk en gebruiken stenen bijlen.

Bij opgravingen zijn er prehistorische resten gevonden. Het gaat om vuursteenvondsten, artefacten en scherven van aardwerk uit de Nieuwe Steentijd en penningen. Ook zijn er aanwijzingen dat de donk in de Romeinse tijd is bewoond.

 

Het huidige Hillegersberg ligt aan- en gedeeltelijk tussen twee veenplassen: de Bergse Achter- en de Bergse Voorplas.

Turfsteken aan de strekkade in Hillegersberg

Jacob Kortebrant 1755

 

Jacob Kortebrant (omstreeks 1697-1777) was geschiedschrijver, dichter en tekenaar.