Agenda


Zaterdag 7 december 2019

Orgelconcert in het kader van Rotterdam-Orgelstad

Aad van der Hoeven (orgel) en Kees Alers (fluit)

Thema: ‘Pastorale tussen Advent en Kerst’

Aanvang 13.00 uur | toegang vrij | collecte bij de uitgang.

Na het concert wordt u een consumptie aangeboden


Zondag 8 december 2019

10.00 uur: ds. J.H. Reijm

17.00 uur: ds. J.H. Reijm


Zondag 8 december 2019

Sing in. Georganiseerd door de jeugd van de Hillegondakerk.

Zang begeleid door een band van leden van de kerk.

Aanvang 19.00 uur


Woensdag 11 december 2019

De Hervormde Vrouwendienst organiseert jaarlijks een kerstbijeenkomst met samenzang, verhaal, declamatie, overdenking en een muzikaal intermezzo. Aansluitend is een lunch.

Aanvang 10.30 uur.

Vooraf opgave bij de dames van de Hervormde Vrouwendienst via telefoonnummer: 010-422 43 64 of 010-418 43 04.


Zaterdag 14 december 2019

Kerstconcert van Concertstichting Hillegersberg.

Concert met de Rode Girl Choristers en Wishful Singing.

M.m.v. Sietze de Vries (orgel).

Aanvang 20.15 uur | deuren open om 19.30 uur.

Nader informatie via www.concertstichting.nl. Kaarten verkrijgbaar via deze link


Zaterdag 21 december 2019

Volkskerstzang voor jong en oud

Samenzang van bekende kerstliederen met koor en brassband van het Leger des Heils en samenzang.

M.m.v. Tjaco van der Weerd (orgel).

Aanvang 14.00 uur | deuren open om 13.15 uur | toegang vrij.

Collecte voor het werk van het Leger des Heils.


Zaterdag 21 december 2019

Christmas Carols.

De Koninklijke Christelijke Oratoriumvereniging ‘Halleluja’ brengt Christmas Carols ten gehore.

Aanvang 19.30 uur | deuren open om 18.45 uur | kaarten à € 10,-- vanaf 18.45 uur aan de kassa bij de kerk.


Dinsdag 24 december 2019

'Festival of Lessons and Carols'.

M.m.v. een projectkoor.

Overdenking door ds. J.H. Reijm | Aad van der Hoeven, orgel.

Aanvang 20.30 uur | Toegang vrij. 


Dinsdag 24 december 2019

Kerstnachtdienst.

Ds. J.H. Reijm, predikant van de Hillegondakerk, verzorgt de overdenking.

Aanvang 23.00 uur | toegang vrij


Woensdag 25 december 2019, Eerste Kerstdag

Dienst op kerstmorgen.

Voorganger ds. J.H. Reijm

Aanvang 10.00 uur.


Donderdag 26 december 2019, Tweede Kerstdag

Kinderkerstfeest.

Voor kinderen, hun (groot)ouders, vriendjes en vriendinnetjes.

Een verhaal, zingen kerstliederen en chocolademelk. Kom je ook?

Aanvang 10.00 uur.


Dinsdag 31 december 2019, Oudjaarsdag

Kerkdienst

 Voorganger ds. J.H. Reijm

Aanvang 19.00 uur.


Woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag

Kerkdienst op nieuwjaarsmorgen. 

Overdenking door ds. J.H. Reijm.

Na de dienst is er een kopje koffie/thee en gelegenheid voor nieuwjaarswensen.

Aanvang 10.00 uur.