Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Hillegondakerk is het werven van middelen tot instandhouding van de Hillegondakerk en van de aanpalende percelen.

Met de geworven financiën is al vele jaren een bijdrage geleverd aan het in standhouden van het historische gebouw.
Niet alleen als religieus bedehuis maar ook als cultureel centrum.
Beide mogen blijken uit de activiteitenagenda op de website van de kerk.

Hiernaast een foto van een deel van een balk die aangetast was door de Bonte Knaagkever of Boktor...