Donateurs

Donateurs vormen de basis van de Stichting Vrienden van de Hillegondakerk.


De vrienden steunen jaarlijks, tegen een vast of variërend bedrag, met hun donatie de Stichting.

Anderen doneren eenmalig en gift.


De bestuursleden verrichten hun werk belangeloos. Alleen werkelijk gemaakte kosten t.b.v. het functioneren van de Stichting kunnen, door overlegging van factuur/bon, worden vergoed.

Het financieel overzicht is transparant en treft u op deze site aan.


Voor vragen kunt u zich wenden tot de penningsmeester. De penningmeester heeft de opdracht het vermogen 'veilig' te beheren. Dat wil zeggen dat het bestuur het besloten geen gelden te beleggen.


Een vriend 'doneert'. Onze donateurs zijn vrienden.

Er zijn redenen waardoor een donateur zijn bijdrage stopt. Overlijden, verhuizing, andere omstandigheden. Het bestuur zal zich daarom blijvend inzetten tot het in standhouden en vergroten van het donateursbestand.

Onderstaand de 'donateursbrief' voor het jaar 2017

Download
Donateursbrief 2017.pdf
Adobe Acrobat document 478.4 KB

Middels onderstaand formulier kunt u zich opgeven als donateur.


Opgave donateur

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.