Bestuur & Comité van Aanbeveling

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Hillegondakerk bestaat uit een oneven aantal bestuursleden.

Het huidige bestuur bestaat uit:

- de heer A. van der Hoeven (voorzitter)

- de heer drs. D.W. van den Beukel (penningmeester)

- de heer F. van Vliet (secretaris)

- mevrouw drs. L.M. van den Ban-Kemming (lid)

- de heer G. Veldhuizen (lid)

 

De bestuursleden verrichten hun werk geheel belangeloos.

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar bijeen.

 

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

- mevrouw I. Koedam-Hooijkaas

- de heer prof. mr. A. Nooteboom

- de heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oye